A world of fitted caps by hatstore
Darmowa dostawa powyżej 199 zł Szeroka oferta - 10 000+ produktów 100 dni na dokonanie zwrotu Skontaktuj się z nami

Polityka ochrony danych


1. Informacje wstępne

W Hatstore World AB dbamy o Państwa prywatność i nie gromadzimy danych, jeśli nie jest to potrzebne. Dążymy do jak najefektywniejszego przetwarzania danych i przestrzegamy zasad dotyczących tej kwestii, zawartych w Rozporządzeniu o ochronie danych, RODO (GDPR).

Aby zapewnić naszym klientom poczucie bezpieczeństwa, zebraliśmy w niniejszym dokumencie informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych przez Hatstore World AB (zwanym dalej Fitted World By Hatstore). Opisaliśmy także prawa przysługujące naszym klientom oraz  w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dane osobowe są używane wyłącznie do swojego pierwotnego celu, który został opisany w niniejszej polityce.

Akceptacja regulaminu zakupów Fitted World By Hatstore jest równoznaczna z akceptacją naszej polityki ochrony danych, a co za tym idzie - wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Właśnie dlatego przed skorzystaniem z naszych usług należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.

2. Administrator danych osobowych

Dane osobowe to informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hatstore World AB, nr organizacyjny: 556913–5436, adres: Amerikavägen 10, 393 56 Kalmar, Szwecja, chyba że w niniejszym dokumencie podano inaczej.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy i jak są one przetwarzane?

Fitted World By Hatstore gromadzi Państwa dane osobowe przy okazji dokonywanych zakupów, a także korzystania z naszej strony internetowej, kontaktowania się z nami lub przystępowania do prenumeraty naszego newsletteru. 

W przypadku osób poniżej 18. roku życia niezbędna jest zgoda opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Rejestracja oraz/lub dokonanie zakupu są równoznaczne z zaświadczeniem, iż opiekun osoby nieletniej wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jej danych osobowych. W Unii Europejskiej wymogi dotyczące minimalnego wieku do przetwarzania danych osobowych są regulowane w poszczególnych państwach członkowskich.

Z danych osobowych gromadzonych przez Fitted World By Hatstore przetworzeniu podlegają wyłącznie niezbędne informacje. Ponadto nie są one przechowywane dłużej, niż jest to potrzebne. Aby umożliwić nam przetwarzanie Państwa danych osobowych, do ich poszczególnych typów przypisano konkretny cel oraz podstawę prawną, które opisano poniżej.

Podstawa prawna oznacza potwierdzenie zasadności danego działania w ustawodawstwie. Podstawa prawna wyjaśnia więc, dlaczego przetwarzanie przez nas danych osobowych jest konieczne.

 

Dane osobowe i kontaktowe

 • Imię i nazwisko

 • Adres do faktury i dostawy

 • Dane kontaktowe, jak np. adres mailowy oraz numer telefonu

 • Numer urodzenia/osobisty numer identyfikacyjny **

Cel: Dane gromadzone w celu przyjęcia Państwa zamówienia i dostarczenia towarów oraz wysyłania ofert dostosowanych do Państwa potrzeb.

Podstawa prawna: W przypadku "przyjmowania zamówienia" podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi konieczność zapewnienia możliwości spełnienia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Fitted World By Hatstore a klientem przy transakcji zakupu. W przypadku "wysyłania ofert dostosowanych do potrzeb klienta" podstawę prawną stanowi konieczność spełnienia uzasadnionego interesu prawnego Fitted World By Hatstore polegającego na rozwoju swojej działalności.

Okres przechowywania: Do momentu przeprowadzenia transakcji zakupu (w tym dostawy i płatności) oraz w odpowiednio naliczonym, następującym po transakcji okresie lub maksymalnie do siedmiu lat w przypadku danych przetwarzanych zgodnie ze szwedzką ustawą o rachunkowości.

** Państwa numer urodzenia jest pobierany i przechowywany, jeśli dokonują Państwo zakupu z kraju, w którym oferujemy sposób płatności Klarna. Jeśli dokonują Państwo zakupu z jednego z państw skandynawskich, pobieramy także Państwa osobisty numer identyfikacyjny, aby umożliwić Klarna zaoferowanie Państwu opcji kredytowych oraz dostępu do aplikacji Klarna. Państwa osobisty numer identyfikacyjny jest przetwarzany wyłącznie przez Klarnę, tj. nie jest on przetwarzany i przechowywany przez Fitted World By Hatstore. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

 

Dane do płatności

 • Dane karty kredytowej lub płatniczej (numer karty, termin ważności oraz kod CVV)

Cel: Gromadzone celem umożliwienia dostawcy płatności potwierdzenia oraz weryfikacji Państwa tożsamości podczas płatności za zamówienie.

Podstawa prawna: Państwa dane płatności nie są przetwarzane i przechowywane przez Fitted World By Hatstore, ponieważ dostęp do nich ma wyłącznie dostawca płatności. Oznacza to, iż dostawca płatności jest administratorem danych osobowych tego typu, w związku z czym sami nie musimy ich przetwarzać.

Okres przechowywania: Fitted World By Hatstore nie przechowuje tego typu danych.

 

Informacje o zakupionych towarach

 • Szczegółowe informacje na temat zakupionych produktów

Cel: Gromadzone celem umożliwienia obsługi ewentualnych zwrotów i reklamacji oraz pomocy w sprawach związanych z obsługą klienta.

Podstawa prawna: Konieczność spełnienia zapisów prawnych związanych z opisanym celem.

Okres przechowywania: Do momentu przeprowadzenia transakcji zakupu (w tym dostawy i płatności) oraz w odpowiednio naliczonym, następującym po transakcji okresie lub maksymalnie do siedmiu lat w przypadku danych przetwarzanych zgodnie ze szwedzką ustawą o rachunkowości.

 

Informacje na temat Państwa interakcji z Fitted World By Hatstore

 • Sposób korzystania z naszych stron

 • Czas odpowiedzi na stronach, błędy w pobieraniu itd.

 • Sposób skontaktowania się z nami i zakończenia interakcji

 • Powiadomienia o doręczeniu podczas kontaktu z klientem

Cel: Gromadzone w celu ulepszania naszych usług, produktów, funkcji oraz ogólnego rozwoju naszej działalności.

Podstawa prawna: Konieczność spełnienia uzasadnionego interesu Fitted World By Hatstore polegającego na ewaluacji usług i ulepszaniu oraz rozwijaniu działalności.

Okres przechowywania: Od momentu zgromadzenia danych przez okres uznawany za konieczny.

 

Dane na temat urządzenia

 • Adres IP

 • Ustawienia językowe, ustawienia przeglądarki internetowej, położenie geograficzne, strefa czasowa itd.

 • System operacyjny, platforma, rozdzielczość monitora itd.

Cel: Gromadzone w celu przeprowadzenia analizy ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom.

Podstawa prawna: Konieczność spełnienia uzasadnionego interesu Fitted World By Hatstore polegającego na identyfikacji błędów oraz rozwijaniu działalności.

Okres przechowywania: Od momentu zgromadzenia danych przez okres uznawany za konieczny.

4. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Fitted World By Hatstore stosuje komunikację zaszyfrowaną za pośrednictwem Secure Socket Layer (SSL), aby zapewnić ochronę danych osobowych podczas dokonywania zakupów. Informacje na temat karty kredytowej są przetwarzane wyłącznie przez dostawcę płatności przy zastosowaniu bezpiecznego i zaszyfrowanego połączenia. 

Chronimy także nasze strony internetowe i inne systemy przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających utracie, zniszczeniu, modyfikacji lub dystrybucji Państwa danych przez osoby nieupoważnione.

Dokonujemy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w obrębie UE/EOG. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie przekazanie i przetworzenie Państwa danych w kraju znajdującym się poza UE/EOG. Do takich przypadków należy sytuacja, gdy udostępnimy Państwa dane podmiotowi przetwarzającemu, który sam lub którego podwykonawca posiada swoją siedzibę bądź gromadzi dane w kraju spoza UE/EOG. Podmiot otrzymuje wówczas dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia danego celu (np. pliki dziennika). W takiej sytuacji Fitted World By Hatstore podejmuje wszelkie środki prawne, techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpiecznego przetwarzania Państwa danych oraz ochrony na poziomie oferowanym w UE/EOG.

5. Jakim podmiotom udostępniane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Fitted World By Hatstore oraz wybrane strony trzecie, które wymieniono poniżej.

 • Firmy logistyczne i transportowe: Fitted World By Hatstore udostępnia Państwa dane osobowe firmom logistycznym i transportowym celem obsługi i dostarczenia złożonego zamówienia.

 • Dostawcy płatności itp.: Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom kredytowym oraz firmom pełniącym podobne usługi celem umożliwienia dostawcom płatności oceny Państwa zdolności kredytowych po wybraniu przez Państwa danej metody płatności oraz potwierdzenia Państwa tożsamości i adresu.

 • Urzędy: Fitted World By Hatstore może przekazywać niezbędne informacje urzędom, np. policji, Urzędowi Skarbowemu lub innym instytucjom, jeśli istnieje taki obowiązek prawny.

 • Dostawcy usług reklamowych: Fitted World By Hatstore może udostępniać Państwa dane osobowe dostawcom usług reklamowych, aby móc wysyłać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.

 • Poddostawcy itp.: Fitted World By Hatstore może udostępniać Państwa dane osobowe poddostawcom itp. w ramach dopełniania swoich zobowiązań wobec Państwa.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Nigdy nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się danymi osobowymi ze stronami trzecimi.

6. Jakie macie Państwo prawa?

 • Prawo do dostępu: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które zostały przez nas zapisane. W kwestii przetwarzania danych osobowych postępujemy w sposób transparentny. Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu.

 • Prawo do sprostowania: Jeśli Państwa dane są błędne, mają Państwo prawo do zażądania ich sprostowania. Na okres potrzebny nam do sprawdzenia, czy dane są prawidłowe, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Prawo na wycofanie zgody: Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat tego, jak wycofać zgodę na przesyłanie newsletterów oraz wiadomości SMS znajdą Państwo w naszym regulaminie zakupów.

 • Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia przez nas danych osobowych. Fitted World By Hatstore może jednak być obarczony zobowiązaniami uniemożliwiającymi usunięcie wszystkich danych, np. wynikającymi z ustawodawstwa rachunkowo-podatkowego.

 • Prawo do sprzeciwu: Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych opartemu na wyważeniu interesów. Aby móc w dalszym ciągu przetwarzać Państwa dane osobowe, Fitted World By Hatstore powinien wykazać uzasadniony powód przeważający nad Państwa interesami i prawami.

 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora (przeniesienie danych). Jest to możliwe w sytuacji, gdy nasze prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie lub spełnieniu zawartej z Państwem umowy. Przeniesienie może mieć miejsce pod warunkiem, iż jest ono technicznie możliwe i może być zautomatyzowane.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, zapraszamy do kontaktu pod adresem support@thehatstore.pl.

Inspekcja ds. danych w Szwecji (sw. Datainspektionen) jest odpowiedzialna za kontrolowanie stosowania ustawodawstwa dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Jeśli w Państwa opinii dana firma przetwarza dane w sposób nieprawidłowy, mają Państwo możliwość wysłania skargi do Inspekcji ds. danych.

7. W jaki sposób przetwarzamy cookies?

Fitted World By Hatstore korzysta z cookies, aby zapewnić użytkownikom strony jak największy komfort. Więcej informacji na temat tego, jak korzystamy z plików cookies, znajdą Państwo w naszej Polityce ds. cookies.

8. Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie przetwarzania cookies lub chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw, zapraszamy do kontaktu pod adresem support@thehatstore.pl.

9. Zmiany w polityce ochrony danych

Fitted World By Hatstore zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w polityce ochrony danych celem spełnienia wymogów prawnych lub reakcji na zakłócenia. Wszystkie zmiany będą publikowane w niniejszym dokumencie.

Ostatnia zmiana: 2020-10-27.